Customer Support Center

How can i do to have many people download my app?

Việc đầu tiên là cần phải đưa ứng dụng lên các kho ứng dụng phổ biến như AppStore của hệ điều hành iOS, Play Store của hệ điều hành Android và Windows Phone Store của hệ điều hành Windows Phone.

 

Sau đó để nhiều người tải ứng của bạn, bạn cần giới thiệu nó đển các khách hàng của bạn. Những cách có thể triển khai bao gồm

  • Đặt link tải ứng dụng lên Website
  • Chia sẻ link tải lên Fanpage
  • Gửi email giới thiệu cho khách hàng của bạn bằng công cụ email marketing sẵn có trên TeraApp
  • Gửi SMS giới thiệu cho khách hàng bằng công cụ SMS Marketing sẵn có trên TeraAPP
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi khuyến khích khách hàng tải ứng dụng như: đặt hàng trên ứng dụng giảm 10%
  • Triển khai các chương trình thẻ thành viên với ứng dụng Mobile: thay vì khách hàng phải cầm thẻ thành viên thì chỉ cần sử dụng ứng dụng TeraApp để tích điểm
  • Đặt các mẫu quảng cáo nhỏ có QR code dán tại cửa hàng hoặc trong namecard để người dùng có thể dễ dàng tải ứng dụng