Customer Support Center

I have receive link to download by email, but i can download and install in my mobile phone

Với link tải Bản dung thử, vì đây chưa phải là Bản chính thức trên AppStore và CH Play nên khi tải, anh/chị vui lòng lưu ý:


Với IOS, khi tải về, anh/chị vào phần "Cài đặt chung" > "Quản lý cấu hình và thiết bị" > Bấm vào VIHAT TECHNOLOGY > chọn Tin Cậy.


Với Android, trước khi tải về, anh/chị vào Cài đặt > Bảo mật > check vào dòng "Không rõ nguồn gốc" để cài đặt những ứng dụng ngoài CH Play.


Khi nào anh/chị đã hài lòng với ứng dụng, Tera App sẽ đăng chính thức ứng dụng lên AppStore và CH Play để khách hàng của anh/chị tải về như ứng dụng bình thường.